שם הקורס: הדרכת לעבודת גמר – מסלול ללא תיזה

שם המרצה: מרצי ביה"ס

מספר הקורס: המידע יתפרסם בקרוב

מטרות הקורס: המידע יתפרסם בקרוב