שם הקורס: מרחבי בריאות ב(שוליים)

שם המרצה: ד"ר חדוה אייל

מספר הקורס: 286.4663

תיאור הקורס: מהו הקשר בין חולי ומצוקה למעמד, אתניות, וגזע? כיצד מנוהלים מרחבי בריאות בשוליים החברתיים והגאוגרפיים בישראל? בקורס זה נתבונן במרחבי בריאות בשוליי ומחוץ לממסד הרפואי. במהלך הקורס נדון באופנים בהם המיקומים בשוליים מעצבים מרחבים טיפוליים חדשים והגדרות חדשות של מעמד, זכויות וסיוע הומניטרי, תוך שימוש בדוגמאות שבמרכזן אוכלוסיות המוגדרות בשולי החברה או קבוצות מודרות. ונתבונן באופנים שבהם מרחבים אלו משפיעים על הצוותים המטפלים והקהילות מקבלות השירות.