שם הקורס: מחקר עם בני אדם: אתיקה, משפט, ובריאות הציבור

שם המרצה: ד"ר מאיה פלד-רז

מספר הקורס: 286.4439

מחקר בבני אדם הינו לב ליבה של הקידמה המדעית. בלעדיו היו הרפואה, מדעי הבריאות והמדע בכלל קופאים על שמריהם, ובריאות כלל הציבור היתה ניזוקה קשות. עם זאת, ההיסטוריה של המחקר בבני אדם – הרפואי בעיקר אך לא בלבד – מעידה על כפל נאמנות אינהרנטי, הטמון בכל סיטואציה של מחקר בבני אדם, ועל סכנות העולות מכפל נאמנות זה לזכויותיהם של הפרטים המשתתפים במחקר.

במסגרת קורס זה יידון המתח בין אינטרס קידומו של המחקר וקידום בריאות הציבור לבין אינטרס ההגנה על הנחקרים, ויבחנו בעין ביקורתית ההסדרים המשפטיים והקודים האתיים, אשר באו לעולם במטרה ליישב מתח זה.