מגמת לימוד בריאות הקהילה

ראש המגמה - ד"ר מאיה פלד-רז

המגמה עוסקת בבריאות הצבור מהשטח ומניעת מחלות בעיקר בתחומים שלהלן: מדיניות בריאות הציבור ברמת העולמית, הלאומית והמקומית, מדיניות חיסונים, ניטור מצבי בריאות ומחלה, פיקוח על שירותי בריאות, בריאות האם והילד, מחלות מין, שחפת ואיידס, בריאות הסביבה, גנטיקה קהלתית והיבטים חוקיים של בריאות הציבור. מגמה זו מספקת לתלמידיה כלים להבנת שירותי הבריאות בקהילה, להפעלתם ולפיתוחם