שם הקורס: ביוסטטיסטיקה ה'

מרצה: ד"ר גיל הררי

מספר קורס:

מטרת העל של הקורס: הקניית כלים להבנת מתודולוגיה סטטיסטית לשיטות סטטיסטיות מתקדמות ליישומים.

דרישות קדם: קורס ביו-סטטיסטיקה א', קורס יישום שיטות סטטיסטיות וכתיבת דוחות ומסמכים סטטיסטיים ברפואה.

מתודולוגיה: הסטודנטים יקבלו חומר תאורתי ויישומי עבור שיטות סטטיסטיות הנלמדות ויתרגלו את החומר במהלך התרגול.