שם הקורס: ביוסטטיסטיקה ד'

מרצה: ד"ר פבל גולדשטיין

קורס מספר:

מטרת העל של הקורס: הקורס יתמקד בפיתוח מיומנויות מתקדמות יותר במספר מודלים של רגרסיה, תוך התמקדות במודלים מוכללים, ומודלים מעורבים יחד עם כלים לבדיקת השערות שלא נבחנות באופן ישיר על ידי המודלים (קונטרסים). כמו כן, הקורס יקנה כלים עבור ניתוח תיווך ומשוואות מבניות.