שם הקורס: התנסות בייעוץ סטטיסטי

מרצה: ד"ר פבל גולדשטיין

קורס מספר:

מטרת העל של הקורס: הקורס מהווה חשיפה של הסטודנטים לייעוץ סטטיסטי בעולם האמיתי. הסטודנטים יתנו ייעוץ סטטיסטי ללקוחות אמיתיים עם ליוי מוצע ע"י סגל הקורס. הפרויקטים יבחרו בהתאם לתוכן הקשור לבריאות הציבור.