שם הקורס: יישום שיטות סטטיסטיות וכתיבת דוחות ומסמכים סטטיסטים ברפואה

מרצה: ד"ר גיל הררי

קורס מספר:

מטרת העל של הקורס: הקניית יכולת ליישם הלכה למעשה את העיבודים הסטטיסטיים (בפורמט של דו"חות להגשות פורמליות לתעשייה, לרגולציה או לכתבי עת).