שם הקורס: למידת מכונה ונתונים במימדי ענק Big Data

מרצה:

קורס מספר:

מטרת העל של הקורס: הקניית הבנה ויכולות להשתמש בכלים סטטיסטיים מתקדמים מתחום למידת מכונה.

מתודולוגיה: הרצאות ותרגול (שעתיים), נוכחות חובה