שם הקורס: פרויקטים בביוסטטיסטיקה

מרצה: ד"ר פבל גולדשטיין

מספר קורס:

מטרת העל של הקורס: הקניית כלים ולפיתוח מיומנויות לניתוח עצמאי של הנתונים והכנת דוח עבור ניתוח סטטיסטי. סטודנטים יקבלו נתונים אמיתיים מתחום בריאות הציבור עם בעיות אמיתיות ויצטרכו לתת מענה עם הכלים שנלמדו בקורסים הקודמים. בנוסף, אחד הדגשים העיקריים של הקורס הוא הכנת דוח סטטיסטי ל"ללקוח".

מבנה הקורס: הרצאה של שעתים פעם בשבוע, ימי ה' בשעות

מתודולוגיה: הרצאות ותרגול (שעתיים)

נוכחות חובה

במשך הסימסטר הסטודנטים ידרשו להגיש 4 פרויקטים

תקציר: המטרה העיקרית של הקורס היא לתת כלים ולפתח מיומנויות לניתוח עצמאי של הנתונים והכנת דוח עבור ניתוח סטטיסטי. סטודנטים יקבלו נתונים אמיתיים מתחום בריאות הציבור עם בעיות אמיתיות ויצטרכו לתת מענה עם הכלים שנלמדו בקורסים הקודמים. בנוסף, אחד הדגשים העיקריים של הקורס הוא הכנת דוח סטטיסטי ל"ללקוח".