שם הקורס: ביוסטטיסטיקה ג'

מרצה: ד"ר גיל הררי

מספר קורס:

מטרת העל של הקורס: הקניית כלים להבנת מתודולוגיה סטטיסטית לשיטות סטטיסטיות מתקדמות ליישומים סטטיסטיים במחקר רפואי.

דרישות קדם: קורס ביו-סטטיסטיקה א', קורס יישומים סטטיסטים במחקר רפואי.

מתודולוגיה: הרצאות, נוכחות חובה.