שם הקורס: שילוב כלים דיגיטליים בהתערבויות התנהגותיות

מרצה: ד"ר שירי שדה- שרביט

מספר קורס: 286.4113

חדשנות דיגיטלית משנה דרמטית את עולם הרפואה ובריאות הנפש בימינו. קורס זה יבחן כיצד משפיעה טכנולוגיה על רפואה התנהגותית: כיצד כלים דוגמת וואטסאפ, אימיילים, אפליקציות ועוד יכולים להעשיר את ההתערבויות המוצעות?

אלו טכנולוגיות יכולות להחליף אלמנטים באבחון ובטיפול, תוך שמירה על ערכים מרכזיים כמו מקצועיות, אתיקה, אמפתיה ותיקוף מחקרי?

נעסוק גם בהתמכרות למסכים, משחקי מחשב ורשתות חברתיות, ובמחירים אשר טכנולוגיה עשויה להציב לחוויה האנושית ולקשר ביניאישי.