שם הקורס: טיפול קליני תזונתי למתקדמים

מרצה: פרופ' שירה זלבר שגיא

מספר קורס: 286.4826

 

לימוד והפנמה של שימוש בספרות המקצועית ובקווים מנחים מקובלים באופן ביקורתי ומושכל על מנת להתמודד עם אתגרים קליניים.