שם הקורס: תאוריות של אישיות

מרצה: ד"ר רוני אלרן-ברק

מספר קורס: 286.4824

 

מטרת הקורס היא להכיר תיאוריות אישיות מרכזיות בשיח ובעשיה הטיפולית. במהלך הקורס נעסוק בכתבים של תיאורטיקנים מובילים : פרויד, בולבי, אריקסון, מרגרט מאהלר. יינתן דגש על התבוננות ודיון בסוגיות מחיינו דרך "משקפיים תיאורטיות". יושם דגש על החיבור בין אישיות לבין בריאות.