שם הקורס: טלמדיסין- רפואה בעידן הדיגיטלי

מרצה: ד"ר מוטי חיימי

מספר קורס: 286.4988

הקורס יכלול מגוון הרצאות בנושאים שונים הקשורים לטלמדיסין. הסטודנט יידרש לכתוב עבודה המתארת נושא מסויים או התנסות אישית בטלמדיסין. כמו כן יתנסה הסטודנט בכתיבה רפלקטיבית.

בין שאר הנושאים שילמדו: היבטים שונים של רפואה בעידן הדיגיטלי, יתרונות וחסרונות של הרפואה הדיגיטלית, המצב בעולם- מדינות נבחרות, המצב בארץ- שירותים של הקופות, שירותים מסחריים, רשומה רפואית ממוחשבת, היבטים חברתיים של טלמדיסין, היבטים משפטיים ואתיים, יחסי מטפל- מטופל בעידן הטלמדיסין, , היבטים כלכליים- עלות/ תועלת ותגמול, וקבלת החלטות של הרופא בעידן הטלמדיסין.