שם הקורס: מערכות בריאות בעולם 

מרצה: ד"ר יצחק זיידיס

מספר קורס: 286.4405

 

הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית בתפקידי מערכת הבריאות, מרכיביה המרכזיים ויחסי הגומלין בין בעלי העניין במערכת. יבחנו האספקטים העיקריים המנחים את מדינות העולם בהקמת והפעלת מערכת הבריאות, יוצגו מודלים שונים לארגון שירותי הבריאות ומימונם. מערכת הבריאות הישראלית אשר נלמדה בסמסטר קודם תשמש כנקודת ייחוס. יסקרו האתגרים המרכזיים העומדים בפני מערכות בריאות בשנים האחרונות ואת הרפורמות והשינויים הארגוניים בשירותי הבריאות.