שם הקורס: מדיניות עסקית ושיווק בבריאות

מרצה: ד"ר יצחק זיידיס

מספר קורס: 286.4435

 

אירגוני בריאות ציבוריים ופרטיים כאחד צריכים לתת/למכור שירותים על מנת לשרוד. לשם כך הם צריכים לדעת לשווק את עצמם ולגרום לציבור מטופלים פוטנציאלי לבקש את שירותיהם. הבסיס לפעילות זאת היא הגדרת מהות האירגון, זיהוי המוצרים שאותו הוא רוצה לשווק, זיהוי קהל היעד ופנייה אלי8 אלמנטים אלה דורשים הכנת תכנית איסטרטגית אשר נקראת תכנית שווקית. בקורס ילמדו האלמנטים של הכנת תכנית כזאת תוך לימוד בדיון במרכיבי התכנית ובחשיבותם. בסיום הקורס יידרש הסטודנט להכין תכנית שווקית לאירגון אשר ייבחר על ידו בשיתוף המרצה ותוך דיון כיתתי.