שם הקורס: בריאות נשים בישראל

מרצה: ד"ר יהודה בן דוד

מספר קורס: 286.4525

 

הקורס ירחיב את  הידע בהיבטים השונים שקשורים לבריאות האשה.

נתייחס לתהליכים  פיזיולוגים ותחלואה במחזור חיי האשה, החל  בתקופת הבגרות על היבטיה השונים, תקופת הפריון, הילודה וגיל המעבר. יושם דגש  על ההשלכות כל אחד מנושאים אלה על  מערכת הרפואה הציבורית, תוך הצפת דילמות שמלוות אותנו במתן  שירותי הבריאות ובתכנון שירותי הבריאות. התייחסות לנושאים אלו משפיעה על בריאות הציבור כולו.

מטרת הקורס היא להגיע להיכרות רחבה ומעמיקה עם נושאים בבריאות הציבור שיש להם חשיבות מיוחדת באוכלוסיית הנשים.