שם הקורס: תכנון אסטרטגי לשינוי התנהגות בריאותית

שם המרצה: פרופ' ענת גסר- אדלסבורג

מספר הקורס: 286.4385

מטרות הקורס: 

בקורס יוצגו האלמנטים המרכזיים בתכנון וביישום שיווק חברתי  והגישה של "חריג חיובי" למטרת קידום בריאות.  בקורס יוצגו תיאוריות ומודלים התנהגותיים ותאוריות מתחום השיווק החברתי ודוגמאות שונות של קמפיינים תקשורתיים בקידום בריאות מרחבי העולם ומישראל כולל מחקרים עדכניים המשלבים את הגישה של החריג החיובי בנושאים שונים בבריאות הציבור. הקורס יעסוק גם בסוגיות ערכיות ואתיות ובאתגרים המבדילים בין מסעות הסברה בנושאי קידום בריאות לעומת פירסום ושיווק של מוצרים מסחריים.