שם הקורס: תכנון והערכת תכניות התערבות בקידום בריאות 

מרצה: פרופ' אורנה בראון אפל, ד"ר מיקה מורן

מספר קורס: 286.4310

 

מטרות:

הקנית יכולת לערוך אבחון צרכים לקהילה- הקניית היכולת לכתוב מטרות לתוכנית התערבות על פי SMART-

הקניית יכולות לתכנן תוכנית קידום בריאות בקהילה או בארגון

הקניית יכולת לבחור באסטרטגיות, גישות ושיטות שונות להתערבות המתאימות למטרות ההתערבות ולקהילה בה מתוכננת ההתערבות.

הקנית יכולת לכתוב הצעה לתוכנית התערבות בקידום בריאות

הקנית היכולת לתכנן הערכה להתערבות