שם הקורס: מושגי מפתח בקידום בריאות

מרצה: גב' לילך מלוויל

מספר קורס: 286.4301

 

מהו קידום בריאות? האם אנו עוסקים בקידום בריאות על מנת לשנות אורחות חיים? לשפר מצב בריאותי? האם אנו עוסקים בתחום זה על מנת לשנות את התנאים, המשפיעים על הבריאות? בקורס נדון בסוגיות הנ"ל, נכיר מושגי יסוד, מודלים רלוונטיים ושלבים בתכנון פרויקטים של קידום בריאות. נעסוק בגורמים המשפיעים על בריאותם של פרטים, אוכלוסיות וקהילות. ההרצאות, הדיונים, והתרגילים יתמקדו בפרקטיקה עכשווית ויעסקו –בין היתר- בשוויון וצדק בבריאות, אתיקה, מדיניות מקדמת בריאות, ופיתוח תכניות חלוץ.