שם הקורס: תיאוריות ומודלים המתארים התנהגות בריאותית

מרצה: ד"ר שרון שניטמן

מספר קורס: 286.4340

הכרת המודלים המסבירים היבטים התנהגותיים בבריאות וכן את שיטות המחקר בהם חוקרים נושאים אלו.