שם הקורס: ניהול וניתוח נתונים ב- SPSS

מרצה: ד"ר פבל גולדשטיין

מספר קורס: 286.4974

מטרת הקורס: ניהול וניתוח נתונים ב SPSS, עבור סטודנטים שאינם סטטיסטיקאים, על מנת להקל על הצלחתם בקורסים, בעבודת המאסטר/דוקטורט או בהעסקה עתידית.

 

Overview: Data Management and Analysis in SPSS for Non-Statisticians is designed to integrate statistical  skills and knowledge acquired in academical classes introduce students to practical, applying it with SPSS.  

The class will focus on data management, and analysis to facilitate success in their coursework, master/PhD thesis or future employment. Students will learn basic skills related to creating, cleaning, and managing a dataset using SPSS.

Additionally, students will learn skills related to: selecting appropriate statistical procedures; performing analyses in SPSS (including the use of SPSS syntax); interpreting the statistical outputs; and preparing tables, graphs, and general reports based on analyses. Programming topics will be demonstrated using examples from heuristic datasets.

Students are expected to have a basic understanding of statistics (e.g., masters-level biostatistics or an equivalent) and required to be familiar with basic  SPSS functionality or other statistical software. Importantly, during the course, the students will benefit from the opportunity to manage and analyze their own data. As a bonus, the students will improve their skills in reading statistical methods and results sections in scientific publications.