שם הקורס: שינה ובריאות

מרצה: ד"ר אלי רוזנברג

מספר קורס: 286.4351

  קורס זה נועד כדי להכיר את נושא השינה בהיבט הבריאותי והתפקודי. נכיר את היקף בעיות השינה והישנוניות בישראל ובעולם. נסקור את המחזורים השונים הקובעים  את דפוסי השינה שלנו והקשר שלהם עם מחזורים אחרים המווסתים את הפעילות של מערכות שונות בגופינו.נלבן את המנגנונים הפיסיולוגיים והגנטיים העומדים מאחורי השינה והערנות ונכיר את הפרעות השינה השכיחות. נתאר את השפעות אורחות חיינו, עבודתנו ומצבי תחלואה שונים והשינה. נציג יסודות מרכזיים בחקר השינה. נבהיר את המשמעות התפקודית של היעדר שינה והתערבויות התנהגותיות, תרופתיות וטכנולוגיות כדי להתמודד אתו. נסיים בסקירה של צעדי מדיניות המוכוונים למניעה וטיפול בישנוניות בתחום התעסוקה, הסביבה ובמערכת הבריאות