שם הקורס: סקירת ספרות שיטתית ומטה-אנליזה

מרצה: דר' נעמה שוורץ

מספר קורס: 286.4128

מטרות הקורס:  ניסוח שאלת מחקר ותכנון סקירת ספרות שיטתית מתאימה,

איתור מאמרים והערכת איכותם,

ביצוע סקירת ספרות שיטתית ומטה-אנליזה.