שם הקורס: שיווק חברתי לקידום בריאות

מרצה: פרופ' ענת גסר-אדלסבורג

מספר קורס: 286.4385

 

לתקשורת תפקיד מרכזי בקידום בריאות, בייחוד כאשר הפעילות של קידום בריאות מיועדת להפיץ מידע או להשפיע על עמדות והתנהגות ברמת הפרט או החברה. אחת הגישות בהן נעשה שימוש רב מכונה "שיווק חברתי" (Social Marketing). השיווק החברתי מבוסס על התאמת גישות של השיווק המסחרי לקידום מטרות חברתיות או קידום בריאות. אבל חשוב להדגיש שיישום שיטות של שיווק חברתי בנושאי קידום בריאות דורש התאמה לאתגרים הייחודיים המאפיינים תחום זה. תחום השיווק החברתי קבל תאוצה רבה בעשור האחרון ויש כיום בסיס תיאורטי ומחקרי נרחב עליו מתבססים כאשר עושים בו שימוש בקידום נושאי בריאות. הספרות המקצועית בבריאות הציבור כוללת מאות מחקרים המציגים דוגמאות של פעולות לקידום בריאות בהן נעשה שימוש בערוצי תקשורת שונים או בקמפיינים ציבוריים ברמה אירגונית, קהילתית וארצית, במגוון רב של נושאים, כולל מניעת מחלות מדבקות, מניעת שמוש בסמים בקרב צעירים, נקיטת אמצעי זהירות בחשיפה לשמש, הגברת פעילות גופנית, הגברת מודעות לחשיבות של תרומות איברים, והשפעה על עמדות בנושא הגבלות על עישון במקומות ציבוריים.