שם הקורס: מבוא לבריאות אם וילד

מרצה: פרופ' ליזה רובין

מספר קורס: 286.4270

 

ילדים מהווים העתודה של כל חברה ומדינה. המידה שבה החברה מעודדת ומטפחת והתפתחותם של הדורות הבאים משפיעה על החיוניות של אותה חברה. עידוד טיפוח ושמירת בריאותם של אמהות ושל ילדים הוא חלק בלתי נפרד מהמדיניות הכוללנית של החברה לגבי הדור הצעיר. בקורס זה נכיר את הצרכים הבריאותיים של אמהות, תינוקות, וילדים בישראל ובעולם. נדון בקשר בין מצבים חברתיים-תרבותיים לבין בריאות של אוכלוסיה זו. כמוכן נבחן איך מדיניות בריאות ומדיניות חברתית משפיעות על בריאות אמהות וילדים.