שם הקורס: השפעת מאפיינים חברתיים על בריאות

מרצה: פרופ' אורנה בראון אפל

מספר קורס: 286.4320

 

הסטודנט יוכל להבין ולנתח גורמים חברתיים המשפיעים על בריאות הפרט והחברה. הסטודנט יוכל לזהות גורמים חברתיים שונים המשפיעים על בריאות ויוכל להציג את שטחי המחקר והדילמות הכלולים באפידמיולוגיה חברתית וחשיבותם להבנת התהליכים והגורמים החברתיים המסבירים פערים בבריאות בחברה לאורך החיים.