שם הקורס: כתיבת דוח סטטיסטי רפואי

מרצה: ד"ר גיל הררי

קורס מספר: 286.4103

מטרת הקורס: הקניית יכולת ליישם הלכה למעשה את העיבודים הסטטיסטיים (בפורמט של דוחות) להגשות פורמליות לתעשייה, לרגולציה או לכתבי עת.