שם הקורס: אפידמיולוגיה למתקדמים

מרצים: פרופ' גלית וינשטיין

מספר קורס: 286.4570

מטרת הקורס היא להמשך ולפתח את המושגים המתודולוגיים שבבסיס מדע האפידמיולוגיה. החומר הנלמד בקורס ירחיב ויעמיק את האלמנטים של תבניות מחקר, ניתוח נתונים והסקה של מחקר אפידמיולוגי, ויכלול נושאים הקשורים בסיבתיות, הטיות וערפול.