שם הקורס: דיני בריאות

שם המרצה: ד"ר עו"ד תמיר מוריץ

מספר הקורס: יפורסם בקרוס

הענקת שירותי בריאות עתירה ברגולציה ממנעד רחב של רבדים. קיימת חשיבות רבה כי עובדי מערכת הבריאות יכירו את התשתית החוקית, האסדרתית והפסיקה העוסקת בתחומי פעילותם. הניסיון מלמד, כי סוגיות משפטיות רבות ומגוונות מטרידות את עובדי מערכת הבריאות והיכרות עם הדין מקלה על ביצוע תפקידם, מצמצמת את הקושי והשחיקה הרבה הכרוכה בהם ואף מטייבת ומשפרת את תפקודם המקצועי. בצד ההיבטים המעשיים הרבים, הסטודנטים יעמדו על תיאוריות שונות העומדות בבסיס הדין ויקבלו כלים שיסייעו בידם לנתח סוגיות המצריכות הכרעה.

הקורס יפתח בהיכרות עם דברי החקיקה המרכזיים המסדירים את מערכת הבריאות, תוך הצפת ההצדקות הפילוסופיות העומדות בבסיסן. לאחר מכן, יוצגו ההסדרים הפרטניים בתחומים השונים, בדגש על הסדרים החלים על רפואת הקהילה. בין היתר, ילמדו היבטים כגון סל הבריאות והיקפו, החריגים לו ופסיקת בתי הדין העניפה בנוגע לכך; מהו השב"ן ומה הם הכללים החלים עליו, האם ובמה הוא שונה מביטוח בריאות פרטי; מהם הכללים המותרים והאסורים לגבי "גיוס" מבוטחים לקופת חולים; אילו כללים חלים בין שירותי הרפואה בקהילה לבין בתי החולים ועוד.