שם הקורס: אתיקה ומשפט בבריאות ב'

שם המרצה: ד"ר עו"ד שלי קמין פרידמן

מספר הקורס: המידע יתפרסם בקרוב

מטרות הקורס: 

קורס זה יבחן לעומק קונפליקטים בטיפול הרפואי הקליני כמו גם מתחום האתיקה בבריאות הציבור ומענה שניתן להם במשפט, תוך התמקדות בסוגיות ספציפיות והבנת מקומן בתיאוריה ובהקשרים האתיים והמשפטיים הרחבים. בין היתר ידונו הנושאים הבאים: תרומת, סחר והשתלת איברים, מידע גנטי וסקירה גנטית, טיפול בסוף חיים, טיפול רפואי חדשני.