שם הקורס: ביוסטטיסטיקה א' – מסלול ללא תיזה

שם המרצה: ד"ר גיל הררי

מספר הקורס: המידע יתפרסם בקרוב

מטרות הקורס: המידע יתפרסם בקרוב