שם הקורס: סוגיות ודילמות בניהול ארגוני בריאות

מרצה: ד"ר יצחק זיידיס

מספר קורס: 286.4430

 

מטרת הקורס:  מערכת הבריאות מורכבת מאוד וניהול בתוכה, בכל רמה, מאזן אינטרסים שונים על מנת להגיע לפתרונות אופטימליים. מטרת הסמינריון הוא לדון לעומק בסוגיה משמעותית במערכת תוך כדי הצגת הנושא, זיהוי האינטרסים, תיעדוף האינטרסים והחלטה ופעולה על פי השיקלול הסופי. תיעדוף ושיקלול הינם סובייקטיביים ומכאן הקושי לקבל דעה סופית אחודה. המנהל המחליט בסוגיות אלה ומבצע חייב להכיר את מיכלול האינטרסים ואת הקשיים שכל החלטה שלו מעוררת ובכך ליצור את התנאים שהאינטרסים הנוגדים את ההחלטה יסופקו ולו באופן חלקי.