שם הקורס: גישות חדשות במדיניות ציבורית ובריאות

מרצה: ד"ר מיה נגב

מספר קורס: 286.4403

 קורס זה יתמקד בהעמקת ההבנה והיכולת לנתח מדיניות ציבורית, על בסיס תיאוריות בתחום שנלמדו בסמסטר א' ותוך הרחבת הבסיס התיאורטי של הסטודנטים.

הקורס יעסוק במקרי חקר מרכזיים במדיניות בריאות בישראל, ויכלול הרצאות אורח של מומחים לבריאות הציבור העובדים במערכת הבריאות ובאקדמיה.

הסטודנטים ייקחו חלק פעיל בהצגת וניתוח מקרי חקר במדיניות ציבורית בבריאות.