קורס בחירה

שם הקורס: ארגונים וניהולם

מרצה: פרופ' שי צפריר

מספר קורס: 286.4455

 

מטרות הקורס הן להקנות ידע, הבנה וכלים לניתוח והתמודדות עם המערכת הארגונית כמו גם עם תופעות ארגוניות ברמת היחיד, הקבוצה והארגון. הקורס יעסוק בגורמים השונים המעצבים את ה"התנהגות הארגונית" והקשר בינה לבין הסביבה ומערכת ניהול משאבי אנוש בארגון. מטרות אלו יושגו דרך בחינת הגורמים הפועלים במערכות ניהול משאבי אנוש ויחסי העבודה במסגרת הארגון כמו גם יצירת מודעות ותובנה בבחינת תהליכי היצור או השירות בארגונים שונים על-מנת לגבש מדיניות ניהולית מתאימה. לבסוף, הכרת הצד היישומי של מערכת ניהול משאבי אנוש והקשר בינה לבין העובד והמנהל.