במגמת ניהול הקורס הינו קורס בחירה רק במסלול תיזה

שם הקורס: ניהול פיננסי

מרצה: ד"ר צביקה וינר

מספר קורס: 286.4445

 

מטרות הקורס:

הקנית ידע בסוגיות בסיסיות במימון. החלק הראשון של הקורס יוקדש להכרת כלים בסיסיים בתורת המימון, כמו ריבית נומינאלית, ריאלית ואפקטיבית, עיתוד והיוון וכן ניתוחי כדאיות השקעות. בנוסף, יתקיים דיון בנושא המימון בתנאי אי וודאות ותורת ההשקעות. החלק השני של הקורס יוקדש להכרת מרכיבי המימון של ארגונים, בדגש על ארגונים ציבוריים.