שם הקורס: קבלת החלטות 

מרצה: ד"ר צביקה וינר

מספר קורס: 286.4433

קבלת החלטות הינה חלק חשוב בניהול ארגונים בכלל ובניהול ארגונים בתחום הבריאות בפרט. מטרת הקורס הינה להקנות את הרקע התיאורטי והמעשי של תהליך קבלת ההחלטות, בדגש על דוגמאות מתחום הבריאות. חלק חשוב בקורס יוקדש לקבלת החלטות בסביבה ודאית וסביבה לא ודאית וכן לנושא ההטיות הקוגנטיביות. בנוסף יינתנו הכלים הטכניים לביצוע קבלת החלטות יעיל כמו שימוש בתורת המשחקים ובעצי החלטה. נקודות נוספות לדיון תהיינה: הפסיכולוגיה של קבלת ההחלטות בתחום הרפואה, תרבות וקבלת החלטות, שיפוט וקבלת החלטות במדיניות ציבורית ומשבר הקורונה ואי הליניאריות.