שם הקורס: הכלכלה הפוליטית

מרצה: פרופ' מאיר פוגטש

מספר קורס: 286.4480

 

הקורס יעסוק בסוגיות כלכליות ופוליטיות מרכזיות, המשפיעות ומעצבות את מערכת הבריאות בישראל. הקורס שם דגש הן על המרכיבים התיאורטיים של תחום הכלכלה הפוליטית, והן על האופן המעשי שבו הכלכלה הפוליטית באה לידי ביטוי בסוגיות מרכזיות במערכת הבריאות בארץ.