שם הקורס: פסיכולוגיה ארגונית-חברתית במערכות בריאות

מרצה: פרופ' שלמה הראלי

מספר קורס: 286.4425

 

המטרה המרכזית של הקורס היא להציע הכרות ראשונית עם נושאים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית הרלוונטיים לנושאים שונים בתחום של בריאות וניהול מערכות בריאות. מדעי ההתנהגות ובכללם פסיכולוגיה מתמקדים בחקר ההתנהגות האנושית על מכלול היבטיה. טענה בסיסית לה שותפים כלל מדעי ההתנהגות היא שהאדם הוא יצור החי בעולם חברתי. טענה זו מגובה במכלול של ממצאים המלמדים על ההשפעה המכרעת שיש לסביבה החברתית על היחיד במכלול תחומי החיים. מתוך הכרה בחשיבות המרכזית של הסביבה החברתית ותהליכים חברתיים במגוון תחומים בחיים, בקורס זה נתמקד בשאלות שהן בלב הקשר בין האדם לחברה. שאלות אלה נדונות בעיקר בפסיכולוגיה חברתית והן גם השאלות שהן בעלות הרלבנטיות הרבה ביותר להיבטים הכרוכים בניהול בכלל וניהול בריאות בפרט כמו גם חיי היום יום.