שם הקורס: ניהול וניצול של נכסי ידע וזכויות

מרצה: פרופ' מאיר פוגטש

מספר קורס: 286.4450

 

קשר הדוק במיוחד מתקיים בין זכויות קניין רוחני לבין האופן שבו ניתן לפתח, להגן ולנצל את הידע הנוצר מענפים אלו. לתחום הקניין הרוחני ישנה גם חשיבות רבה לגבי ההפצה והשימוש בידע ביו-רפואי, הן ברמה הציבורית-לאומית והן במישור העסקי-פרטי.ההתפתחויות המואצות המתרחשות בתחום הביו-רפואי, כמו גם האינטראקציה הגוברת בין ידע מסחרי לבין ידע בעל אוריינטציה אקדמית, הגבירו את הצורך במודעות רבה יותר בכל הקשור בהגדרת נכסים קניינים בידע ובטכנולוגיות.