בשנה"ל תשפ"ג 30% מימי ההוראה יתקיימו בזום. התאריכים בהם יתקיימו הלימודים בזום יתפרסמו מראש בתחילת השנה.

 • חוברת מידע למועמד חדש
 • לוח שנה אקדמי תשפ"ג
 • מערכת שעות
 • חוברת הנחיות לתלמיד
 • מכתב לסטודנטים - רישום אינטרנטי למערכת הלימודים
 • זמנים לשינוי מערכת לאחר רישום
 • הנחיות להוצאת תדפיס מערכת שיעורים דרך פורטל הסטודנטים
 • סילבוסים - סמסטר א'
 • סילבוסים - סמסטר ב'
 • סילבוסים - סמסטר קיץ
 • יום אוריינטציה תשפ"ג
 • הדרכת ספריה
 • איגרת לסטודנטים
 • שנתון
 • הסדרי חניה
 • טופס התחייבות לקבלת תו חנייה