בשנה"ל תשפ"ג 30% מימי ההוראה יתקיימו בזום. התאריכים בהם יתקיימו הלימודים בזום יתפרסמו מראש בתחילת השנה.