• חוברת מידע למועמד חדש
 • לוח שנה אקדמי תשפ"ב
 • מערכת שעות
 • חוברת הנחיות לתלמיד
 • מכתב לסטודנטים - רישום אינטרנטי למערכת הלימודים
 • זמנים לשינוי מערכת לאחר רישום
 • הנחיות להוצאת תדפיס מערכת שיעורים דרך פורטל הסטודנטים
 • סילבוסים - סמסטר א'
 • סילבוסים - סמסטר ב'
 • סילבוסים - סמסטר קיץ
 • יום אוריינטציה תשפ"ב
 • הדרכת ספריה
 • איגרת לסטודנטים
 • שנתון
 • מועדי מבחן כניסה באנגלית

05.03.2021 בשעה 9:00

09.04.2021 בשעה 9:00 - בניין מדעי החברה (רבין), חדר 5008

07.05.2021 בשעה 9:00 - בניין ראשי, חדר 711, 712

04.06.2021 בשעה 9:00- בניין ראשי, חדר 711, 713

21.07.2021 בשעה 13:00 

אנא שימו לב כי החל מהבחינה בתאריך 9.4.21 כל בחינות הכניסה באנגלית למועמדים תתקיימנה בקמפוס על פי ההנחיות של התו הסגול. נא היערכותכם בהתאם!

 • ניתן לראות ציונים במבחן כניסה באנגלית בפורטל למועמדים עפ"י ההנחיות הבאות:
  • אתר הבית של האוניברסיטה
  • לשונית "מועמדים"
  • כניסה ב"הרשמה און-ליין"
  • לשונית "מצב מועמדות"
  • הזדהות: מס' ת.ז. + סיסמא שנשלחה לאחר ההרשמה
  • נפתח חלון ובו מידע על פרטי הרשמה שונים וכן בחינות כניסה.
 • הסדרי חניה
 • טופס התחייבות לקבלת תו חנייה