08.03.2019 בשעה 9:00

12.04.2019 בשעה 9:00

17.05.2019 בשעה 9:00

21.06.2019 בשעה 9:00

23.07.2019 בשעה 13:00 

 • ניתן לראות ציונים במבחן כניסה באנגלית בפורטל למועמדים עפ"י ההנחיות הבאות:
  • אתר הבית של האוניברסיטה
  • לשונית "מועמדים"
  • כניסה ב"הרשמה און-ליין"
  • לשונית "מצב מועמדות"
  • הזדהות: מס' ת.ז. + סיסמא שנשלחה לאחר ההרשמה
  • נפתח חלון ובו מידע על פרטי הרשמה שונים וכן בחינות כניסה.