שנת סיום: 2013

כותרת עבודת הדוקטורט: מומים מולדים בישראל וזיהום אוויר, 2000-2006

מנחים: ד"ר חוה פרץ, פרופ' אמציה פלד ופרופ' שי לין

 

המחקר עסק בממשק בין אפידמיולוגיה וחשיפות סביבתיות והתמקד בבחינת הקשר בין חשיפה אמהית לזיהום אוויר במהלך ההריון והארעות מומים מולדים בישראל. המחקר התבסס על מרשמים רטרסופקטיבים משלושה מקורות ממשלתיים (משרד הבריאות, משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה) ושני מקורות לא-ממשלתיים (חברת חשמל ואיגוד ערים חיפה). ניתוח הנתונים נעשה ברמה הלאומית וברמה אזורית. ברמה הלאומית נערך ניתוח אקולוגי לכלל הלידות (לידות חי ולידות מת, כולל הפלות מאוחרות). הוערכו גורמי סיכון סוציו-דמוגרפיים ודפוסי פיזור לא אקראיים במימד הזמן והמרחב (כלומר, בחינת צבירים לזיהוי תת-קבוצות של "מומים סביבתיים", עם אטיולוגיה סביבתית אפשרית).

הנתונים נותחו בעזרת שיטות סטטיסטיות חדשניות: מידול השינויים בזמן (מחזוריות ומגמה) נעשה במודל פואסוני בשיטת טרנד-הרמונית (trend harmonic methods). מידול השינויים במרחב, לאחר תהליך גיאו-קידוד של הכתובות, נעשה בשימוש במספר שיטות כולל LISA ו- SaTScan. הניתוח נעשה ל-45 קבוצות מומים. כמו-כן, בוצע מחקר עוקבה רטרוספקטיבי למחוז תל אביב לבחינת הקשר בין "מומים סביבתיים", מומי לב , וחשיפה אימהית לזיהום אוויר וטמפרטורה במהלך תקופת ההתפתחות הקריטית בהריון (שבועות 8-3). הערכת החשיפה לזיהום אוויר נעשתה במידול במערכת מידע גיאוגרפי בשיטת (IDW (inverse distance weight. הקשר נבחן במודל של מזהם יחיד וכן עבור טמפרטורה.