שם הקורס: מערכת התנועה בזקנה - גורמים, שינויים והשלכות בדגש על שריר

שם המרצה: פרופ' אלי כרמלי

מספר קורס: 295.5106

הקורס יתמקד בנושאים נבחרים בהזדקנות מערכות ביולוגיות הקשורות ל"מערכת התנועה" החל מהרמה המולקולארית ועד התפקודית, תוך הצגת ההשלכות של השינויים לאורך השנים על מעורבות הפיזיותרפיסט והשפעת האימון הגופני. הקורס יכלול הרצאות של מרצה הקורס, והצגות של מאמרים עכשוויים ע"י סטודנטים בנושאים שימסרו לסטודנטים ע"י מרצה הקורס.

מטרות הקורס:
1. הבנה מעמיקה לגורמים הביולוגיים והפיזיולוגיים המעורבים בהזדקנות רקמות המשתתפות בפעילות מערכת התנועה.
2. סינתזה של הגורמים השונים בהזדקנות מערכת שלד-שריר-עצב ודרכי אבחונם.
3. אינטגרציה של השפעת השינויים לאורך השנים על תפקודו של האדם הזקן וההשלכות על האבחון והטיפול הפיסיקלי.
4. השפעת האימון הגופני על מרכיבים ביולוגיים ופיזיולוגים באדם הזקן.