הטפסים נמצאים גם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים תחת הקישור – מלגות מקרנות חיצוניות  

  1. מלגות סוציו אקונומיות - תואר שני - מתקציב הרשות ללימודים מתקדמים תשע"ד מלגות סוציו אקונומיות לתלמידי התואר השני תשע"ד – הטופס המיועד לסטודנטים יעלה בפורטל סטודנט ביום  13.10.2013 ויעמוד לשימוש הסטודנטים עד ל-3.11.2013 – לא יתאפשרו החרגות במועד קול קורא
  2. מלגות לקידום נשים במדע לשנת הלימודים תשע"ד לתלמידות תואר שני ושלישי ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 22.9.2013 בשעה 12:00 קול קורא, טופס, מודעה, נהלי עבודה, הסכם
  3. מלגות לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לשנת הלימודים תשע"ד לתלמידי תואר שני ושלישי ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 22.9.2013 בשעה 12:00 קול קורא, טופס, הסכם, נהלי עבודה