אינפורמטיקה רפואית

התערבות וייעוץ בינאישי

ניהול ופיתוח עבודת צוות

סדנה ב-SPSS