הרשמה לתשע"ח

17.03.2017 בשעה 9:00

28.04.2017 בשעה 9:00

19.05.2017 בשעה 9:00

16.06.2017 בשעה 9:00

24.07.2017 בשעה 13:00

 • ניתן לראות ציונים במבחן כניסה באנגלית בפורטל למועמדים עפ"י ההנחיות הבאות:
  • אתר הבית של האוניברסיטה
  • לשונית "מועמדים"
  • כניסה ב"הרשמה און-ליין"
  • לשונית "מצב מועמדות"
  • הזדהות: מס' ת.ז. + סיסמא שנשלחה לאחר ההרשמה
  • נפתח חלון ובו מידע על פרטי הרשמה שונים וכן בחינות כניסה.