הרשמה לתשע"ח

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח תתחיל בתאריך 22.01.2017

 • חוברת מידע למועמד חדש
 • לוח שנה אקדמי תשע"ח
 • מערכת שעות
 • חוברת הנחיות לתלמיד
 • מכתב לסטודנטים - רישום אינטרנטי למערכת הלימודים
 • זמנים לשינוי מערכת לאחר רישום
 • סילבוסים - סמסטר א'
 • סילבוסים - סמסטר ב'
 • סילבוסים - סמסטר קיץ
 • סילבוסים - תכנית בינלאומית
 • יום אוריינטציה תשע"ח
 • הדרכות ספריה
 • איגרת לסטודנטים
 • שנתון
 • מועדי מבחן כניסה באנגלית

17.03.2017 בשעה 9:00

28.04.2017 בשעה 9:00

19.05.2017 בשעה 9:00

16.06.2017 בשעה 9:00

24.07.2017 בשעה 13:00

 • ניתן לראות ציונים במבחן כניסה באנגלית בפורטל למועמדים עפ"י ההנחיות הבאות:
  • אתר הבית של האוניברסיטה
  • לשונית "מועמדים"
  • כניסה ב"הרשמה און-ליין"
  • לשונית "מצב מועמדות"
  • הזדהות: מס' ת.ז. + סיסמא שנשלחה לאחר ההרשמה
  • נפתח חלון ובו מידע על פרטי הרשמה שונים וכן בחינות כניסה.
 • דף נוסחאות לבחינת פטור בביוסטטיסטיקה
 • מלגות
 • הסדרי חניה
 • טופס התחייבות לקבלת תו חנייה