בית הספר לבריאות הציבור

לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032

תואר שני

מידע למועמדים לתואר שני

תקופת הרישום לשנה"ל תשע"ט תתחיל בתאריך 21/1/18 ותסתיים עבור תכנית ניהול מערכות בריאות ב 30/5/18. ביתר תכניות הלימוד תסתיים ב- 30/6/18.

 

ראש בית הספר – פרופ' אורנה בראון אפל

יו"ר ועדת מ"א – ד"ר שירה זלבר שגיא

מטרת הלימודים

בריאות הציבור הנה משאב מרכזי של חברה פעילה ומתפתחת, ושמירה על בריאות הציבור במובן הרחב ביותר הנה בסיס חיוני לכל מדינה וחברה. כיום מכירים בגורמים התנהגותיים, חברתיים, סביבתיים, ביולוגיים, גנטיים, ארגוניים, מדיניים וכלכליים כמשפיעים על מצב הבריאות של פרטים ואוכלוסיות. מכאן שפעילות לקידום בריאות הציבור צריכה לכלול לא רק פיתוח אמצעי אבחון וטיפול במסגרות רפואיות אלא בעיקר פיתוח סביבה וחברה, התומכת באיכות חיים גבוהה.

בית הספר לבריאות הציבור הינו מסגרת רב- תחומית להכשרת אנשי מקצוע אשר יהיו מסוגלים להתמודד עם מגוון והיקף הידע הקיים ועם מערכות משתנות, בעלות גוון עיוני, מעשי ותוכני.

 • בבית הספר 5 התמחויות במסגרת הלימודים לתואר MPH- Master in Public Health:
 1. בריאות הקהילה
 2. קידום בריאות
 3. אפידמיולוגיה
 4. מנהל מערכות בריאות
 5. שירותי בריאות נפש
 • בביה"ס מגמת לימודים בבריאות סביבתית וגהות תעסוקתית המעניקה תואר MPH - Master in Public Health
 • בביה"ס מגמת לימודים בניהול מערכות בריאות המעניקה תואר MHAMaster in Health Administration-
 • בביה"ס מגמת לימודים בתזונה, בריאות והתנהגות המעניקה תואר MANMaster in Applied Nutrition
 • בביה"ס מסלול משולב MD,MPH  (MHA) לסטודנטים לרפואה
 • בביה"ס תכנית בינלאומית לתואר שני במנהיגות וניהול במערכת הבריאות העולמית - GLOBAL HEALTH LEADERSHIP & ADMINISTRATION – MPH PROGRAM

פירוט תכניות ההתמחות

בריאות הקהילה - MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-18-01)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-18-02)

ראש התכנית:  ד"ר מאיה פלד רז

ניתן ללמוד את התכנית ביום לימודים אחד בשבוע

התכנית עוסקת בבריאות הציבור הקלסית בעיקר בתחומים שלהלן: מדיניות בריאות הציבור ברמה העולמית, הלאומית והמקומית, מדיניות חיסונים, ניטור מצבי בריאות ומחלה, בריאות האם והילד, , והיבטים חוקיים של בריאות הציבור. תכנית זו מספקת לתלמידיה כלים להבנת שירותי הבריאות בקהילה, להפעלתם ולפיתוחם.

למידע נוסף

קידום בריאות - MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית - תזה (286201-18-07)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-18-08)

ראש התכנית: ד"ר ענת גסר-אדלסבורג

ניתן ללמוד את התכנית ביום לימודים אחד בשבוע

קידום בריאות הינו תהליך רב מערכתי המאפשר לפרט ולאוכלוסייה להגדיל את שליטתם על מצב בריאותם ולשפרו באמצעים שונים. קידום הבריאות מאפשר רווחה גופנים ונפשית, שיפור יכולות התמודדות של הפרט והחברה ומתן בריאות כוללת מיטבית. הדרך הטובה ביותר לקידום הבריאות הינה באמצעות העצמת הפרט והקהילה, שינויי מדיניות ורתימת גופים שונים לחשיבה ופעילות משותפת לשיפור בריאות האוכלוסייה.

קידום בריאות האוכלוסייה מתבסס על העקרונות הבאים:

 • התייחסות כוללנית לאורך שדרת החיים ולא ממוקדת באוכלוסיית חולים.
 • תפיסה אקולוגית הדוגלת ביצירת סביבה המאפשרת בריאות מרבית לאוכלוסייה.
 • שימוש בשיטות רב תחומיות לעידוד בריאות (תקשורת, חינוך, חקיקה, הקצאת משאבים, שינויים ארגוניים, פיתוח קהילתי).
 • העצמה ברמת הפרט והקהילה.

קידום בריאות הינו פעילות חברתית ובריאותית, המופעלת באמצעות בנית מדיניות ציבורית תומכת בריאות, בנית סביבה תומכת בריאות, בנית מיומנויות אישיות, חיזוק הפעילות הקהילתית והכוונה של שירותי הבריאות לקהילה ולמניעה. בתכנית זו יוכשרו מומחים בתכנון, הפעלה והערכה של תכניות קידום בריאות בכל האסטרטגיות ההכשרה תכלול גם התנסות בקהילה.

המגמה לקידום בריאות  מיועדת לבעלי תואר ראשון ממדעי החברה, החיים והרפואה המתעניינים בבריאות הציבור ומבקשים לעסוק בקידום בריאות במערכות כמו: מערכת הבריאות, מערכת החינוך,  מערכות ציבוריות ופרטיות (הייטק, תעשייה) ועוד. בוגרי המגמה "מקדמי הבריאות" יוכלו להשתלב במערכות השונות ולתרום מהידע והמיומנות שלהם לקידום תכניות מקדמות בריאות , במערכת החינוך, הבריאות ובמוסדות ציבורים ופרטיים שונים.

תואר זה מוכר לדיאטנים ע"י משרד הבריאות לצורכי שכר

למידע נוסף

 

אפידמיולוגיה – MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-18-04)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-18-05)

ראש התכנית: ד"ר גלית ויינשטיין

ניתן ללמוד את התכנית ביום לימודים אחד בשבוע

האפידמיולוגיה מהווה מדע בסיס מתפתח למחקר וליישום בתחום בריאות הציבור והרפואה הקלינית. שימושי האפידמיולוגיה בתחומי בריאות הציבור הינם רבים בהיותה המדע המרכזי המשלב את אמנות הריפוי עם המדעים המדויקים, תוך ניסיון להביא לרפואה את הממדים והמדדים הכמותיים בכל תחומי הבריאות.

היעד העיקרי של המגמה הוא להכשיר חוקרים להובלה עצמאית, תכנון, ביצוע ועיבור סטטיסטי של מחקרים במגוון תחומים ויעדים ברצף הבריאות והחולי: מחקרים אטיולוגיים וזיהוי ואפיון של סיבות למחלות ושל אינטראקציות בין מאפיינים גנטיים וסביבתיים בגרימת מחלות, מחקרים להכרה ולהבנה של מהלך מחלה וגורמים פרוגנוסטיים, ניסויים לבחינת התוצאות של התערבויות ופיתוחים חדשניים לטיפול ומניעה של מחלות ומחקרים להערכה ובקרת איכות של שירותי בריאות.

בנוסף להכשרה המחקרית, מקנה המגמה כלים לקריאה ביקורתית של מאמרים ולהסקה ופענוח של מידע אפידמיולוגי, כלים לתכנון, איסוף וכריית מידע ממאגרי מידע רפואיים (קליניים ואפידמיולוגים), ועקרונות לשימוש במידע תקף לקבלת החלטות קליניות יומיומיות, כמו גם עקרונות קבלת החלטות בקביעת מדיניות מניעה וגילוי מוקדם של מחלות.

האפידמיולוגיה עוסקת במדידת תחלואה וחקר התפרצויות הן בנושאי הבריאות הקלאסיים כמו מחלות זיהומיות והן במגפות המודרניות של העולם המערבי: מחלות לב, סרטן, סוכרת, מחלות נוירולוגיות ועוד. בהתאם מוצעים במגמה קורסי בחירה המאפשרים את הכרת ההיבטים וכלי המחקר הייחודיים בתחומי האפידמיולוגיה השונים ובאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים.

ההכשרה תכלול ביצוע מחקר אפידמיולוגי בתחומי ההתעניינות או העבודה של הסטודנט.

תואר זה מוכר לדיאטנים ע"י משרד הבריאות לצורכי שכר

למידע נוסף

 

מגמת לימודים בבריאות סביבתית וגהות תעסוקתית לתואר – MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-18-16)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-18-17)

ראש המגמה: ד"ר יונה אמסטר

ניתן ללמוד את התכנית ביום לימודים אחד בשבוע

המגמה מכשירה אנשי בריאות ציבור בתחום של בריאות סביבתית ובריאות העובד. זאת במטרה ליצור שפה משותפת מקצועית לבאים מרקעים שונים, כנאמני בריאות האוכלוסייה בכל הקשור להערכת איכות הסביבה או לפגיעה עקב תנאי התעסוקה של אוכלוסיות עובדים שונות. הגישה הכללית להקניית ידע בתחומים אלו תהיה מושתתת על הערכה והבנה אפידמיולוגית של גורמים אקטואליים בתחום בריאות הסביבה והעובד, תוך הדגשת מנגנונים, דרכי מניעה וקבלת החלטות.

ההוראה תינתן ע"י צוות מורים בעלי התמחות בכל אחד מן הנושאים העיקריים: אפידמיולוגיה סביבתית, איכות אויר, מים, קרקע, הערכת סיכונים סביבתיים, עקרונות בריאות העובד, מחלות מקצוע תעסוקתיות, תקינות, בטיחות וגהות.

הצפי הוא שבוגרי המגמה יקלטו במגוון מקומות שבהם נדרש ידע מקצועי כזה, כגון- רשויות מקומיות, איגודי ערים ותעשייה, משרדי ממשלה, חברות כלכליות, שרותי בריאות ומערכות ציבוריות.

תכנית ההתמחות בתעסוקה לרופאים נפתחת אחת לשנתיים. תפתח בתשע"ז אך לא תפתח בתשע"ח.

למידע נוסףלמידע נוסף

 

שירותי בריאות נפש - MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-18-18)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-18-19)

ראש התכנית: ד"ר שרון שניטמן

ניתן ללמוד את התכנית ביום לימודים אחד בשבוע

רקע ומטרת תכנית הלימודים:

 • מומחים ניצבים בפני אתגרים רבים בבריאות הנפש ובבריאות הציבור, הכוללים זיהוי גורמי סיכון, העלאת מודעות להפרעות נפשיות ויעילות הטיפול בהן, הסרת הסטיגמה הקשורה בקבלת הטיפול, ביטול פערים בהספקת שירותי בריאות הנפש ושיפור נגישות אליהם. עם כניסת הרפורמה, נמצאת מערכת בריאות הנפש הציבורית בישראל בעיצומו של שינוי מהפכני.
 • בית הספר לבריאות הציבור, בשיתוף עם החוג לבריאות נפש קהילתית, פיתח תכנית לימודים ייחודית שבסיומה יוענק ספח לסטודנטים שלמדו בה. בתוכנית זו יתמחו  תלמידי MPH בבריאות נפש קהילתית. תכנית לימודים זו נועדה להכשיר ולטפח אנשי מקצוע בבריאות הציבור לצורך התמודדות עם בעיות בריאות הנפש הקיימות והעתידיות.
 • ההתמחות בתואר MPH בבריאות הנפש כוללת הכשרה ולימוד של תחומים שונים, כגון מחקר  וכן ניהול ופיתוח מדיניות בעולם בעל אתגרים עצומים בתחום בריאות נפש.
 • התכנית מתאימה במיוחד לסטודנטים המעוניינים לעבוד במערכת בריאות הנפש הציבורית ובארגונים קהילתיים. אנו מזמינים אתכם להיות חלק מהדור הבא של אנשי מקצוע בתחום בריאות הציבור המעוניינים לרכוש ידע ומיומנויות שיסייעו לכם לתרום ולהוביל את ההתפתחויות במערכת בריאות הנפש.

קורסים:

בנוסף לקורסים בבית הספר לבריאות הציבור, הסטודנטים יילמדו 6 שש"ס מקורסי החובה בחוג לבריאות נפש קהילתית (מבוא לפסיכיאטריה שיקומית, מבוא לבריאות הנפש הקהילתית ופסיכופתולוגיה) וכן 10 שש"ס בחירה בחוג לבריאות נפש קהילתית.

חברי הסגל:

חברי הסגל באים, בדרך כלל, מתחומי פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, רפואה חברתית והתנהגותית, אפידמיולוגיה, ניהול מערכות בריאות ומשאבי אנוש.

למידע נוסף

 

מגמת מנהל מערכות בריאות – MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-18-09)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-18-10)

ראש התכנית: ד"ר מיה נגב

התכנית נלמדת ביום בשבוע – יום חמישי

תכנית זו שמה דגש על ההיבטים הניהוליים של מערכות בריאות בתחומי המאקרו והמיקרו. מערכת הבריאות הנה אחת מהגדולות והמורכבות במדינה המודרנית. בישראל צורכת המערכת כ-8% מן התוצר הלאומי ו-12% מכוח העבודה. משרדי הממשלה, ארגוני הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, מנהלים תקציבים גדולים וכוח אדם ניכר. תהליכים מוכרים בתחום זה: הוצאה גוברת לבריאות, העמקת הידע והגדלת היכולת הטכנולוגית הרפואית, ביזור, ותחרות מבוקרת. הללו מחייבים הכשרת כוח אדם ניהולי בעל ראיה כוללת בתחומי הרפואה, הבריאות, המשפט, הניהול והכלכלה.

תכנית מנהל מערכות בריאות מתרכזת בנושאי מדיניות ומנהל ציבורי ושמה דגש על לימוד וחקר תהליכי קבלת החלטות והתווית מדיניות במערכות בריאות ציבוריות בארץ ובעולם. תלמידי התכנית נחשפים לאופן שבו תחומים שונים; כלכליים, רגולטורים, משפטיים, ניהוליים, ציבוריים, חברתיים, אתיים וכדומה- משפיעים על היכולת לנהל ולשנות את תפקודן של מערכות בריאות בראיית מאקרו.

התכנית מיועדת לאנשי מחקר משטחי מדעי החברה, הבריאות והרווחה אשר מעוניינים לרכוש כלים תיאורטיים ומעשיים אשר יאפשרו להם להשתלב במערכת הבריאות בישראל ובשלוחותיה השונות בתפקידים העוסקים בהתוויות מדיניות, ארגון וניהול בתחום הבריאות. התכנית מוכרת על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית כחלק מתכנית ההתמחות בבריאות הציבור.

למידע נוסף

 

מגמת לימודים בניהול מערכות בריאות לתואר – MHA

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-18-11)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-18-12)

ראש המגמה: ד"ר שולי ברמלי גרינברג

התכנית נלמדת ביום בשבוע – יום חמישי

מגמה זו שמה דגש על ההיבטים הניהוליים של מערכות בריאות בתחומי המאקרו והמיקרו. מערכת הבריאות הנה אחת מהגדולות והמורכבות במדינה המודרנית. בישראל צורכת המערכת כ-8% מן התוצר הלאומי ו-12% מכוח העבודה. משרדי הממשלה, ארגוני הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, מנהלים תקציבים גדולים וכוח אדם ניכר. תהליכים מוכרים בתחום זה: הוצאה פרטית וציבורית גוברת לבריאות, העמקת הידע והגדלת היכולת הטכנולוגית הרפואית, ביזור, ותחרות מבוקרת. הללו מחייבים הכשרת כוח אדם ניהולי בעל ראיה כוללת בתחומי הרפואה, הבריאות, המשפט, הניהול והכלכלה. מגמת ניהול מערכות בריאות בבית הספר לבריאות הציבור מתרכזת בנושאים הקשורים לניהול בפועל של ארגוני בריאות בכל הרמות ובהיבטים הכלכליים הכרוכים בכך.

המגמה לניהול מערכות בריאות מעניקה רקע רחב ומעשי בתחומים הקשורים לניהול גופים וארגונים, ציבוריים ופרטיים, בכל הרמות, המהווים חלק ממערכת הבריאות בישראל. ייחודה של המגמה לניהול מערכות בריאות היא בגישה כוללת, בין תחומית המשלבת לימודי ניהול על היבטי מדיניות הארגון, הניהול העסקי והכלכלה שבהם עם הדגשים חברתיים ובריאותיים-רפואיים והקשר למדעי החברה והסביבה. המגמה שואפת להקנות לבוגריה כלי ניתוח ומחקר טובים יותר, יכולת יישום חשיבה רחבה ומערכתית בניהול ארגון או יחידה במערכת הבריאות, והבנה של הצרכים והאילוצים של המערכת בתחומים שונים – כלכלי, פוליטי, ציבורי, וארגוני. המגמה מיועדת לתלמידים בעלי רקע תיאורטי ומעשי בניהול ולמתעדים לעסוק בתחום אלה, אשר מעוניינים להעמיק את ידיעתם והבנתם בתחומי עיסוקם כיום, כמו גם לרכוש כלים לניהול מערכות מורכבות יותר בעתיד.

המגמה מוכרת על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומהווה חלק מתכנית ההתמחות במנהל רפואי לרופאים.

למידע נוסף

 

מגמת לימודים בתזונה, בריאות והתנהגות לתואר – MAN:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-18-14)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-18-15)

ראש המגמה: ד"ר שירה זלבר-שגיא

התכנית נלמדת ביום בשבוע

תזונה מאוזנת בהתאם לדרישות התזונתיות, תוך יישום של התנהגות תזונתית בריאה, הנה בעלת חשיבות רבה בשיפור איכות החיים ובמניעה ובטיפול במחלות שונות ובראשן המחלות הכרוניות המאפיינות את מאה השנים האחרונות. יש יתרון רב לדרכי התערבות המשלבות טיפול תזונתי עם התייחסות למימד ההתנהגותי, אישיותי, חברתי ומשפחתי של הפרט תוך בניית מערכות תמיכה ומוטיבציה. ייחודה של מגמה זו הוא בהתייחסות לצד ההתנהגותי של התזונה, ולתפקיד אותו הוא ממלא הן באטיולוגיה, הן במניעה והן בטיפול.

מטרות המגמה העיקריות כוללות:

 1. לימוד והבנה מעמיקה של ההתנהגות התזונתית במצבי בריאות וחולי לאורך מעגל החיים, במחלות כרוניות ובהפרעות אכילה.
 2. הבנת התנהגות תזונתית בקרב אוכלוסיות מיוחדות.
 3. הקניית יכולת הדרכה בתחום המשלב התנהגות תזונתית עם היבטים חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגיים.
 4. הקניית ידע נרחב הן ברמת המיקרו והן ברמת המאקרו לצורך תכנון, ביצוע והערכת מחקר והתערבויות בפרט ובקהילה בתחומי התנהגות תזונתית.

המרצים של התכנית הנם בעלי ידע והתמחות במדעי ההתנהגות, מדעי התזונה ומדעי החברה והשילוב ביניהם. מערך הלימודים ישלב קורסי חובה ובחירה של ביה"ס לבריאות הציבור וקורסי חובה ובחירה של המגמה. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתזונה והמסיימים יקבלו תואר שני בתזונה, בריאות והתנהגות - (MAN (Master in Applied Nutrition.

תנאי קבלה ייחודיים במגמה: דיאטנים בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מחו"ל במדעי התזונה בציון ממוצע של 80 לפחות. כמו כן, יוכלו להתקבל גם סטודנטים ללא ניסיון במקצוע, אשר זה עתה סיימו תואר ראשון במדעי התזונה וממתינים לסטאג'. סטודנטים שטרם סיימו את הסטאג' יוכלו לשלב יציאה לסטאג' במהלך הלימודים (תתאפשר חופשה מלימודים), תוך תיאום עם ראש המגמה.

מספר התלמידים בתוכנית מוגבל. על כן יתקבלו קודם מועמדים עם דרישות הקדם והכישורים הטובים ביותר.

תואר זה מוכר לדיאטנים ע"י משרד הבריאות לצורכי שכר 

למידע נוסף

 

תכנית בינלאומית לתואר שני במנהיגות וניהול במערכת הבריאות העולמית - GLOBAL HEALTH LEADERSHIP & ADMINISTRATION – MPH PROGRAM

מסלול לישראלים עם פרוייקט גמר (286201-18-21)

מסלול לתלמידי חו"ל עם פרוייקט גמר (286201-18-20)

ראש התכנית: פרופ' מנפרד גרין, פרופ' ריצ'רד שוסטר

התכנית נלמדת בשפה האנגלית

התוכנית הבינלאומית לתואר שני במנהיגות וניהול במערכת בריאות עולמית של אוניברסיטת חיפה, נבנתה על מנת לספק לסטודנטים כלים  במנהיגות בריאות עולמית ולהכין את הסטודנטים לתפקידים ניהוליים במשרד הבריאות, עמותות וכן תפקידי מחקר בשירותי הבריאות

התוכנית שמה דגש על האתגרים הקיימים בבריאות עולמית ובאופן ספציפי בבעיות רב תרבותיות בבריאות הציבור ובריאות עולמית. התכנית מעניקה ידע והתנסות מודרכת במניעת מחלות, קידום בריאות, מדיניות ושירותי בריאות ומחקר. התכנית מספקת רמה גבוהה של מקצועיות, תקשורת וידע בנושאי בריאות הציבור והבריאות העולמית.

במסגרת תכנית הלימודים הסטודנט ירכוש את הרקע התיאורטי בבריאות הציבור ובמנהיגות והתוכנית תאפשר לו ליישם את התיאוריה בשטח, תוך שימוש בקורסים התיאורטיים והמעשיים.

תכנית הלימודים נמשכת שנה אקדמית אחת, ומקבילה לתוכנית המאסטר בארה"ב, אשר נלמדת לאורך שלושה סמסטרים, שמתחילים באוקטובר ומסתיימים בספטמבר בשנה שאחרי.

התוכנית היא בת 44 שעות לימוד, ונלמדת 3 ימים בשבוע. היא כוללת  קורסי חובה (חובת בית ספר), קורסי בחירה, סמינר מנהיגות, לימודי שדה וכן כתיבת פרויקט

התכנית נלמדת בשפה האנגלית.

בסוף שנת הלימודים הסטודנט יקבל  תואר שני בבריאות הציבור- MPH.

מטרות התכנית:

 1. לספק כלים מעשיים להתמודדות עם בעיות רב- תרבותיות בבריאות הציבור ובבריאות העולמית.
 2. לספק התנסות מודרכת וממוקדת במניעת מחלות, קידום בריאות, מדיניות ושירותי בריאות ומחקר בבריאות עולמית.
 3. להכין סטודנטים לתפקידים ניהוליים במשרד הבריאות, עמותות ללא כוונות רווח, ארגוני עזר בזמני אסון וקבוצות תמיכה, וכן לתפקידי מחקר בשירותי בריאות.

התכנית מיועדת לסטודנטים מחו"ל, עולים חדשים וסטודנטים ישראליים אשר מעוניינים ללמוד בסביבה רב תרבותית ייחודית, לקיים אינטראקציה עם מומחים במערכת הבריאות העולמית ולהשתלב כאנשי מקצוע בבריאות גלובאלית.

למידע נוסף

 

מסלול משולב MD,MPH  (MHA) לסטודנטים לרפואה בפקולטה לרפואה בטכניון

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה

ראש המגמה: עפ"י התכנית הנבחרת

התכנית מיועדת לסטודנטים לרפואה בפקולטה לרפואה

מסלול אינטגרטיבי של לימודים למוסמך בבריאות הציבור המשולבים בהליך ההכשרה של סטודנטים לרפואה מאפשר לרופאים לעתיד שילוב יעיל ומקוצר להשגת ההתמקצעות הנדרשת. מסלול מסוג זה מוצע באוניברסיטאות רבות בעולם ובארץ.

מסלול ההכשרה המשותף הוא פתח ובסיס לשיתוף פעולה נרחב יותר בין בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה לבית הספר לרפואה בטכניון. מטרתו ניצול הדדי של המומחיות המקצועית הייחודית של כל מוסד להרחבת המגוון והאיכות של מסלולי הלימוד בשני המוסדות ולמתן מענה לסטודנטים מצטיינים שמעוניינים לשלב לימודים לתארים משני המוסדות.

הכרה הדדית בקורסים הנלמדים במוסד האחר שתאפשר מספר קטן יותר של שעות לימוד (שש"ס) בהשוואה למסלול הרגיל ופטור מחלק מקורסי החובה לתואר המוסמך על בסיס קורסים בהיקף תכנים דומה  בפקולטה לרפואה.

עבודת התזה בבית הספר לבריאות הציבור תוכר ע"י הפקולטה לרפואה כעבודת גמר לתואר MD.

תנאי קבלה לתכנית:

 • ממוצע הציונים עד תום סמסטר א' שנה ג' ברפואה - 80
 • עמידה בדרישות לקבלת תואר ראשון במדעי הרפואה (ניתן יהיה לקחת קורסים נבחרים מהמסלול, בעיקר קורסי בחירה, גם לפני סיום התואר הראשון על מנת להקל על עומס הלימודים במסלול הרב שנתי)
 • ציון 85 ומעלה בקורס אפידמיולוגיה ובקורס ביוסטטיסטיקה. ממוצע זה מהווה תנאי למסלול תזה בבית הספר לבריאות הציבור. המסלול המוצע כולל תזה ולכן יתקבלו רק מועמדים שעמדו בדרישה זו.

ניתן להירשם במסלול זה לאחת מהתכניות הבאות: אפידמיולוגיה, מנהל מערכות בריאות, ניהול מערכות בריאות, קהילה, סביבה ותעסוקה וקידום בריאות. קורסי חובה, חובת מגמה ובחירה בהתאם לדרישות בית הספר בתכנית הנבחרת.

כדי להירשם לתכנית זו יש לבצע הפסקת לימודים של שנה מתכנית הלימודים בטכניון. זאת לאחר סיום החובות לתואר הראשון במדעי הרפואה (בין שנה שלישית לרביעית או בין רביעית לחמישית)

לא ניתן יהיה לקבל תואר מבית הספר לבריאות הציבור ללא אישור זכאות של תואר ראשון במדעי הרפואה

 הלימודים יתפרסו על פני שנה (שני סמסטרים עם אפשרות להשלמות בסמסטר קיץ לפי הצורך)

ימי ההוראה בבית הספר לבריאות הציבור הם רביעי וחמישי קורסי החובה הכלליים וקורסי חובת המגמה ילמדו בימים הללו.

הסטודנטים יוכלו להירשם לקורסי בחירה מחוגים אחרים באוניברסיטה, באישור ראש התכנית אליה יצטרפו,  בשאר ימות השבוע.

ימי השבוע שבהם לא ניתנים קורסים יוקדשו לעבודת התזה.

לפי מספר הסטודנטים תישקל הוספת קורס יישומי ייעודי לסטודנטים לרפואה במסלול זה באחד מהימים הנוספים.

אפשרות לבחור קורסי בחירה כלליים מכלל הקורסים למוסמכים הניתנים באוניברסיטה (מחלקה לביוסטטיסטיקה, משפטים, מנהל עסקים  וכו') באישור ראש המגמה.

תנאי הקבלה

 בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ממדעי הבריאות, החיים, הרווחה והחברה בציון ממוצע של 80 לפחות, ולא פחות מ-76 בכל אחד מחוגי הלימוד (כאשר מדובר במסלול דו-חוגי).

 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני.
 • למגמות מינהל וניהול מערכות בריאות שני תנאי קבלה נוספים אשר ינתנו לפי הצורך: ראיון אישי והכנת חיבור קצר אשר יעסוק בעולם התוכן של מגמות מינהל וניהול (הראיון ומטלת הכתיבה יתקיימו באותו מועד).
 • לבוגרים אשר לא למדו במהלך התואר הראשון שלהם קורסים בסוציולוגיה ו/ או קורס בסיסי בביולוגיה תידרשנה השלמות במקצועות אלו. ציון עובר בקורס השלמה- 80. קורסי ההשלמה אינם במניין שעות הלימודים לתואר.
 • בחינת מיון באנגלית בציון 80 ומעלה. מועדי הבחינה יתקיימו במועדים הבאים:

 

09.03.2018

09:00

13.04.2018

09:00

11.05.2018

09:00

08.06.2018

09:00

19.07.2018 13:00 בחינה זו סגורה לניהול מערכות בריאות

 

ניתן לגשת לשני מועדי בחינה.  חובה להצטייד בתעודת זהות. בבחינה מותר השימוש בספר מילון בלבד. חדרי הבחינה יפורסמו ביום הבחינה בלוח המודעות בבניין הראשי וכן, באתר האינטרנט של בית הספר לבריאות הציבור- כשבוע לפני מועד הבחינה.  

מועמדים בעלי צרכים מיוחדים (לקות למידה או לקות רפואית), אשר עשו אבחון באחד מהמכונים הבאים: https://nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal/matal-diagnosis-centers.html

מתבקשים להעביר למזכירות ביה"ס אישור רשמי על הקלות שקיבלו במסגרת לימודי התואר הראשון, מהאוניברסיטה/ מכללה בה למדו. מועמדים שעשו אבחון במכון אחר צריכים להעביר גם את האבחון וגם את אישור ההקלות.

מועמדים אלו יוכלו לגשת לאחד מהמועדים הבאים בשעה 16-20: בחדר מחשבים 572 בבניין ראשי

 

08/03/18

12/04/18

15/05/18

07/06/18

19/07/18

 

 • מכתב המלצה אחד ממקום העבודה או מלימודים קודמים (למי שסיים בשלוש השנים האחרונות) אשר ישלח ישירות לבית הספר למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • ידע בסיס במערכות מידע ושימושי מחשב.
 • מועמדים יוזמנו לראיונות קבלה לפי דרישות ביה"ס.
 • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה, כתנאי לזכאותו לתואר.
 • מספר התלמידים בתוכנית מוגבל. על כן יתקבלו קודם מועמדים עם דרישות קדם וכישורים טובים יותר.
 • תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה.

העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושים או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת ולערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים.

לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה ומוגבלותו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לבית הספר באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמליים של החוג אליו נרשמו.

תהליך הרשמה

ההרשמה לביה"ס לבריאות הציבור תסתיים בתכנית ניהול מערכות בריאות ב 30/5/18. ביתר תכניות הלימוד תסתיים ב 30/6/18

לאחר תאריכים אלו  לא תתקבלנה בקשות נוספות!

את ההרשמה ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה בלינק הבא: http://harshama.haifa.ac.il/.

האתר יפתח לרישום לתשע"ט בתאריך 21/1/18!

מידע מפורט אודות אפשרות זו ניתן למצוא באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה-> הרשמה וקבלה-> מידע למועמדים.

במקביל לביצוע ההרשמה על הסטודנט למלא שאלון אישי למועמד הנמצא באתר האינטרנט של ביה"ס וכן באתר ההרשמה של האוניברסיטה.

http://publichealth.haifa.ac.il/images/Forms/candidate_personal_questionnaire.pdf

את השאלון יש להעביר מיידית למזכירות ביה"ס לבריאות הציבור באמצעות מייל לגב' מריה ליברזון, מזכירת ביה"ס למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולכל המאוחר בתאריך סיום ההרשמה.

 

מבנה הלימודים

לבית הספר שני מסלולים, האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית (תזה) והשני כולל כתיבת פרויקט גמר.

שעות הלימוד הן סה"כ 36 שעות לימוד שבועיות סימסטריאליות במסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה ו-42 שעות לימוד שבועיות סימסטריאליות במסלול עם כתיבת פרויקט גמר. .תכניות הלימודים בכל ההתמחויות כוללות לימודי חובה לכלל בית הספר, לימודי חובה של כל מגמה והתמחות ולימודי בחירה. מתוך לימודי הבחירה יש ללמוד לפחות 8 שעות מקורסי הבחירה של המגמה/ ההתמחות ואת היתר ניתן ללמוד מכל קורסי בית הספר או קורסים אחרים מחוגים אחרים באוניברסיטה, לאחר קבלת אישור מראש המגמה/ תכנית.

יש לכתוב עבודה סמינריוניות במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה ושתי עבודות סמינריוניות במסלול פרויקט גמר. העבודות הסמינריוניות צריכות להכתב במסגרת קורסי המגמה/ ההתמחות באופן אינדיבידואלי (עבודה ביחידים).

כן מחויבים הסטודנטים בהשתתפות בשני כנסים אקדמאים במהלך לימודיהם ובהדרכת ספרייה שתתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ובאחריות הסטודנט להשלימם (ציון השלים – 60)

בשני מסלולי הלימוד לומדים בשנה א' כתיבה מדעית בהיקף של 2 שש"ס, במסלול הכולל כתיבת עבודת תזה חלה חובת השתתפות בקורס שיטות מחקר לתזה בהיקף 2 שש"ס. במסלול הכולל כתיבת פרויקט גמר חלה חובת השתתפות בקורס הדרכה  לעבודות גמר קליניות-מחקריות, בהיקף 2 שש"ס. קורסים אלו אינם נכללים במניין השעות לתואר.

משך הלימודים במסלול ללא תזה – שנתיים. במסלול תזה – שלוש שנים.

* ביה"ס רשאי לדרוש הצגת התזה בפורום של ביה"ס או של מגמת הלימוד.

תנאי מעבר משנה לשנה

 • ממוצע ציונים של 65 לפחות בשלושת קורסי החובה הבאים: ביוסטטיסטיקה, שיטות מחקר, ואפידמיולוגיה.
 • מעבר לשנה שניה במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) מחייב ממוצע ציונים של 83 לפחות בשלושת הקורסים הבאים: ביוסטטיסטיקה, שיטות מחקר ואפדימיולוגיה. כן יש צורך בממוצע 80 לפחות בציוני שנה א'. סטודנטים שלא יעמדו בדרישות  אלה יועברו למסלולי לימודים ללא תיזה.
 • סטודנטים במנהל וניהול מערכות בריאות מתקבלים כולם בשנה א' למסלול ללא תיזה. סטודנטים אשר מעוניינים בסוף סמסטר א' לעבור למסלול עם תזה ואשר ממוצע ציוניהם בקורסים מבוא לאפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקה א' יהיה 83 לפחות, יגישו בקשה בכתב לראש המגמה, ובתנאי שהממוצע הכללי שלהם הוא 80 לפחות. סטודנטים אשר לא יגיעו לממוצעים אלה ועדיין ירצו לעבור למסלול תזה, יוכלו לנסות לעבור בסוף סמסטר ב' אם הממוצע שלהם יגיע ל 83 לאחר הציון בשיטות מחקר וממוצע הקורסים שלהם יהיה 80 לפחות.

רשימת בדיקה למועמדים

רשימת בדיקה למועמדים:

גיליון ציונים ותעודת תואר ראשון (דיפלומה או אישור זכאות לתואר למי שעדיין אין תעודה) - יש להעביר מסמכים מקוריים למדור להרשמה באגף למנהל תלמידים.

המלצה אחת וטופס שאלון למועמד - יש להעביר למזכירות בית הספר לבריאות הציבור באמצעות פקס, אי-מייל או דואר.

בחינת כניסה באנגלית - יש לגשת לבחינה באחד המועדים המתפרסמים על ידי בית הספר ועל ידי מדור רישום (באתר  האוניברסיטה תחת "הרשמה וקבלה") ולעבור אותה בציון לפחות 80.

 

לפרטים נוספים ומעודכנים על התכנית, יש לפנות למזכירות ביה״ס http://publichealth.haifa.ac.il/index.php/he/contact-us

או לאתר האינטרנט של בית הספר שכתובתו:

http://publichealth.haifa.ac.il/index.php/he/

 

יצירת קשר

כתובת: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838

טלפון: 04-828-8675, 04-828-8597

פקס: 04-828-8637

משרדים ושעות קבלה: 

בכל יום בין השעות 12:00 - 14:00

המזכירות נמצאת בחניון בניין ראשי, קומת ה500 (מעל הכביש הנופי)

 

לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032